Výrobný program
Antropometrické meradlo
MB20 do 129cm

Kód výrobku:  MB20
Merací rozsah: 0–129cm

 

 

Antropometrické meradlo
MB21 do 129cm

Kód výrobku: MB21
Merací rozsah: 0–129cm

 
Antropometrické meradlo
MB30 do 193cm

Kód výrobku: MB30
Merací rozsah: 0–193cm

 

 

Antropometrické meradlo
MB31 do 210cm

Kód výrobku: MB31
Merací rozsah: 0–210cm